April 22nd, 2004

me

vot

הלכתי היום לתחנת שרות של סלקום לעדכן את המספרים בזכרון המכשיר. הייתי שפן נסיונות והנסיון היה מר. עשו לי כזה בלאגן בזכרון שייקח לי ימים כדי לסדר את זה בצורה ידנית. לאחר שהראיתי להם מה הם עשו לי התברר שאי אפשר להחזיר את המצב לקדמותו. הם גם לא היו מודעים לבלאגן כי כולם לוקחים את המכשיר והולכים. רק אני נשארתי לבדוק ... ולצעוק! מה שקורה אצלי עכשיו זה ככה: היה לי שם של בן אדם, נניח אליהו. לאליהו היו תחת אותו שם - טלפון סלולרי, טלפון בבית, טלפון במשרד, פקס וכו'. עכשיו יש לי: אליהו אליהו 1 אליהו 2 אליהו 3 וכו'. הפרידו לי כל מספר לרשומה נפרדת. מעבר לזה יש שיבוש בשמות. נניח "אליהו אשכנזי" הפך להיות "אליהו אשכ" אם היו סוגריים בשם - בכלל יש בלאגן! חוץ מזה אם יש קבוצות צלצולים - לדוגמא צלצול שונה למספרים של משפחה, זה נמחק. אני מניחה שיש עוד דברים שעדיין לא עליתי עליהם. דיברתי עם חברה שעובדת בפלא פון והיא אמרה שגם כשהם מעבירים את הזכרון קורה בדיוק אותו דבר. אז אני מציעה לכם לשבת בתור לרופא או משהו כזה, ולסדר את המספרים בזמנכם החופשי במהלך החודשים הקרובים. הרבה פחות עבודה מזאת שיש לי עכשיו לעשות אחרי שעשו לי טובה וסידרו לי את הזכרון... נעמי.