Чукча-комментатор (getman) wrote in potrebitel_il,
Чукча-комментатор
getman
potrebitel_il

Получил ответ от Ракевет Исраель, на свой вопрос о забастовке, отрицательный, увы.

הנדון: פנייתך לרכבת ישראל

ברצוננו להודות לך על הפנייה לרכבת ישראל ועל דבריך וכבר בפתח הדברים להשיב, לצערנו בשלילה על בקשתך לפיצוי. אנו מוצאים לנכון להוסיף ולהסביר, לאור הערותיך, כי הודעה על דחיית השביתה מ- 6 ל- 9 התקבלה רק לפנות בוקר. כידוע לך בוודאי, בשל אופן תפעול רכבות הנוסעים, ע"ג רשת המסליות הארצית, אין אפשרות להערך להפעלה כוללת של השירות ללא היערכות מוקדמת. לכן הרכבת, ככל ארגון כנ"ל, זקוק לפרק זמן סביר ע"מ לשוב לפעילות מלאה. חידוש תנועת רכבות אינו יכול להתרחש תוך דקות ספורות מרגע ההודעה על שינוי שעת ההתחלה של השביתה, ברי כי על החפץ להשתמש בשירותי הרכבת במצב שכזה לקחת זאת בחשבון. זאת ועוד, הרי שהודענו, הן באמצעות הרדיו, הן באמצעות אתרי האינטרנט והן ברשתות הטלוויזיה כי: "רכבת ישראל נערכת להפעלת הרכבות. יודגש כי נדרש זמן היערכות ואין אפשרות להפעלה מיידית של כלל הרכבות. הנוסעים מתבקשים שלא להגיע לתחנות בזמן הקרוב".

מכל מקום נבהיר, כי כרטיס תקופתי חודשי מקנה לרוכשו את הזכות לביצוע מספר בלתי מוגבל של נסיעות בקו בתקופה הנקובה בו. מחירו של הכרטיס התקופתי מחושבת לפי עלותו של כרטיס בודד באותו הקו X 26 או 30 כרטיסים, תלוי אם המדובר בכרטיס בינעירוני או פרברי. כרטיס זה כפוף ללוח הזמנים הרשמי, אשר ייתכנו בו שינויים מעת לעת, כגון הגדלת מספר הקווים, צמצומם או ביטולם - כפי שאכן אירע במקרה של שביתת העובדים במשק. אירוע שביתת העובדים נכפה על הנהלת הרכבת. ישנם אירועים חריגים (דוגמת המלחמה האחרונה בצפון), אשר משתקים את תנועת הרכבות לפרק זמן בלתי סביר ובעטיין, התקבלה החלטה גורפת (על אף שמדובר באירוע שהינו בבחינת "כוח עליון") להשיב את כספם של רוכשי הכרטיסים התקופתיים, לפנים משורת הדין. פרק זמן השביתה אינו חריג באופן המשפיע על כדאיות רכישת הכרטיס התקופתי מלכתחילה. לפיכך, אנו דוחים את הבקשה לפיצוי.

קבל נא את התנצלותנו על אי הנוחות הזמנית אשר נגרמה ובתקווה כי תמשיך להשתמש ולהינות, משירותי רכבת ישראל.

בכבוד רב ובברכת חג שמח,

יריב אגמון

ממונה פניות הציבור

רכבת ישראל

Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments